(Днес), 08.12.2019 г.

Филтър:
  No 78319342
Обява от 21.08.2019


  No 77964634
Обява от 31.05.2019


  No 77677147
Съобщение и договор от 25.03.2019
- прикачен

  No 77661628
Съобщение и решение от 21.03.2019
- прикачен

  No 77633062
Договори от 15.03.2019
- прикачен

  No 77606009
Протокол и заповед от 8.03.2019
- прикачен

  No 77590304
Предложение и договор от 1.03.2019
- прикачен

  No 77555858
Публикация в АОП от 25.02.2019
- прикачен

  No 77512693
Протоколи и решение от 15.02.2019
- прикачен

  No 77506753
Публикация в АОП от 14.02.2019
- прикачен

  No 77504713
Обществена поръчка за събиране на оферти с обява на стойност чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП от 14.02.2019


  No 77493646
Прекратяване на поръчка от 11.02.2019
- прикачен

  No 77472097
Информация за публикувана обява в АОП под № 9085399 от 06.02.2019
- прикачен

  No 77463844
Обществена поръчка за събиране на оферти с обява на стойност чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП от 06.02.2019


  No 77463752
Протоколи от 31.01.2019
- прикачен

  No 77381144
Протокол за ОП от 11.01.2019
- прикачен

  No 77359790
Удължаване на срока за подаване на оферти от 11.01.2019
- прикачен

Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.