(Днес), 20.02.2020 г.

Филтър:
  No 79110870
Протокол 2 от 20.02.2020
- прикачен

  No 79078933
Протоколи от 12.02.2020
- прикачен

  No 79014365
Обществена поръчка от 30.01.2020


  No 78947135
Обществена поръчка от 14.01.2020


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.