(Днес), 20.01.2019 г.

Филтър:
  No 77381144
Протокол за ОП от 11.01.2019
- прикачен

  No 77359790
Удължаване на срока за подаване на оферти от 11.01.2019
- прикачен

Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.