Кабинет 12 > Ортопедия > Д-р Петър Панчев
Д-р Петър Панчев

ортопедо-травматолог
Етаж I, Кабинет 12
тел: 60 15 16


Д-р Панчев е завършил ВМИ - Пловдив през 1974 г.
През 1982 г придобива специалност ортопед-травматолог.
Работил е в Районна болница гр. Мадан. Понастоящем е главен асистент в клиниката по Ортопедия и травматология към УМБАЛ "Свети Георги" - гр. Пловдив.
От 2003 г работи в ДКЦ VІІ.
Д-р Панчев специализира в областта на детската ортопедия и травматология.Специализирани медицински дейности:
консултативни прегледи
имобилизация на крайници
отстраняване на шини и гипсови превръзки
превръзки
снемане на хирургични конци
репозиция при луксация на става
хирургична обработка на рана

Работно време
Понеделник -13.30-19.30 Вторник-15:30-19:30


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Анна Ендрева
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.