Кабинет 41 > Ревматологичен > Д-р Валерия Славова - ревматолог
Д-р Валерия Славова - ревматолог

Прием на пациенти -от понеделник до петък в к-т № 41,33


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.