Кабинет 35 > Неврология > Мария Кузмова - психиатър
Мария Кузмова - психиатър

от понеделник до четвъртък -от 09 до 11 часа


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Анна Ендрева
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.