Кабинет 10 > Акушерство и гинекология > Д-Р Мария Василева акушер гиноколог
Д-Р Мария Василева акушер гиноколог


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.