Кабинет 9 > АГ кабинет - филиал > д-р Зарка Димитрова-Христова - акушер-гинеколог
д-р Зарка Димитрова-Христова - акушер-гинеколог

д-р Зарка Димитрова-Христова е специалист по АГ. Работи и в кабинет №7 във филиал на ул.,,Георги Кондолов,,№43 А


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Анна Ендрева
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.