Кабинет 31 > гастроентерология > Д-р Весела Георгиева гастроенетеролог
Д-р Весела Георгиева гастроенетеролог

Д-р Весела Георгиева
гастроенетеролог
Етаж II, Кабинет 31
тел: 60 15 31


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.