Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 40 > Ендокринология > Д-р Иванка Костова Ендокринология
Д-р Иванка Костова Ендокринология

Д-р Иванка Костова е завършила ВМИ - Пловдив през 1985 г. Специалности: Вътрешни болести - 1990 г, Ендокринология и болести на обмяната - 2000г.
Работила е като ординатор във Военна Болница - гр. Елхово и като завеждащ Хемодиализен център в същата болница. От 1989 г. - цехов терапевт към Работническа поликлиника във Втора Градска Болница. От 1991 г. - завеждащ ендокринологичен кабинет към Втора Градска Болница, а от 2000 г. - като ендокринолог към ДКД VІІ - гр. Пловдив.



Следдипломни специализации:
Ехография на щитовидна жлеза - ВМИ - Пловдив
Новости в лечението на захарния диабет - Александровска Болница, София
Групово обучение на болни със захарен диабет - ДУБЕК - Клиника по ендокринология, София
Комплексна оценка на болен с диабетно стъпало

Има участие в международни курсове и симпозиуми - Европейска група по изучаване на захарен диабет - 1993-1996 г. /Истанбул, Виена/.

Специализирани медицински дейности:
индивидуално обучение на болен с ендокринно заболяване
интерпретация на диагностични функционални тестове със стимулациа на жлезите
интерпретациа на диагностични функционални тестове с подтискане на жлезите
преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
клинично изследване на болен с диабетна невропатия
антропометична оценка на затлъстяването
инструментално изследване на болни с диабетна невропатия
интерпретация на остеодезитометрия
определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
ехография на щитовидна жлеза

работно време
Понеделник
12:30-19:30
Вторник
07:30-18:30
Сряда
12:30-19:30
Четвъртък
07:30-14:30
Петък
07:30-14:30


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.