Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 37 > Кардиология > Д-р Недялка Картунова Кардиолог
Д-р Недялка Картунова Кардиолог

тел: 60 15 46


Д-р Картунова е завършила ВМИ - Пловдив през 1971 г.
Има две специалности: "Вътрешни болести", придобита през 1977 г. и "Кардиология" - 1989 г.
Стартира своята кариера във вътрешно отделение - гр. Казанлък веднага след като завършва ВМИ. През 1982 г. постъпва на стаж във II-ра Градска Болница - гр. Пловдив като кардиолог и завеждащ вътрешно поликлинично отделение. Като кардиолог в ДКЦ VII работи от 2000 г.Допълнителна квалификация:
Д-р Картунова е преминала много квалификационни курсове:
Ехокардиография
Спешни състояния в кардиологията
Ритъмни нарушения и болести на сърцето и др.

Специализирани медицински дейности:
Консултативни прегледи
Елекрокардиограма с разчитане


Високоспециализирани медицински дейности:
Ехокардиография
Велоергометрия
24-часов запис на ЕКГ и кръвно налягане

работно време
Понеделник
12:30-19:30
Вторник
07:30-15:30
Сряда
07:30-18:00
Четвъртък
12:30-19:30
Петък
07:30-14:30


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.