Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ

Автобусни линии №37 и №11
Тролейбусни линии №3 и №14
ДКЦ VІІ:

гр. Пловдив
ул. "Тодор Александров" №16
тел: 032 / 60 15 21

e-mail: dkc7plovdiv@mail.bg


ФИЛИАЛ:

гр. Пловдив
ул. "Георги Кондолов" №43А
тел: 032 / 67 76 60


За нас

ДКЦ VІІ е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, акредитирано с 4 звезди от Министерството на Здравеопазването.

В него работят 36 лекари с висока квалификация, специалисти по всички профили ,които предлагат качествена и достъпна медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението,извършват диспансеризация и лечение на заболявания при възрастни и деца.Центърът участва активно в общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с НЗОК, като осъществява:

диагностика, лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултация по следните специалности: кардиология, ендокринология, педиатрия, хирургия, урология, гастроентерология, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, офталмология, оториноларингология, неврология, ревматология,рентгенология, пулмология и клинична лаборатория
промотивна и профилактична дейност, включително профилактични прегледи и имунизации
обучение на медицински персонал
извършва експертиза за временна нетрудоспособност, издава документи свързани с дейността му
извършва манипулации и взема материали за изследване
насочва пациентите за болнична помощ, осигурява рехабилитационна и физиотерапевтична дейност от компетентни професионалисти!


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.