Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 32 > УНГ > Д-р Любка Александрова - оториноларинголог
Д-р Любка Александрова - оториноларинголог

оториноларинголог
Етаж II, Кабинет 32
тел: 60 15 38


Д-р Александрова е завършила ВМИ - Пловдив през 1983 г.
Има придобита специалност "Ушно-носно-гърлени болести" през 1992 г.
Работила е седем години като цехов лекар в КМХ "Д. Благоев" - Белово.
От 1990 г. до 2000 г. като оториноларинголог в ІІ-ра Градска Болница.
В ДКЦ VІІ работи като УНГ-специалист от 2000 г.Допълнителна квалификация:
Д-р Александрова е преминала множество специализирани курсове, между които:
Спешна оториноларингология
Ендоскопия на трахея, бронхи, хранопровод
Рутинно изследване на слуха и др.

Специализирани медицински дейности:
отоскопия
риноскопия
мезофарингоскопия
хипофарингоскопия
индиректна ларингоскопия
локално медикаментозно лечение при епистаксис
предна носна тампонада при епистаксис
задна носна тампонада при епистаксис
сваляне на носна тампонада
отстраняване на чуждо тяло от носа
закрито наместване на носна фрактура
промивка на ухо
отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход
инцизия в областта на външен слухов проход
парацентеза на тъпанчева мембрана
вземане на биоксичен материал от външно ухо
проби за проходимост на Евстахиевата тръба
изследване на вестибуларна симптоматика чрез тестване
клиничен тест за слух
конвенционална прагова аудиометрия
вземане на биопсичен материал от нос

Високоспециализирани медицински дейности:
инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абцеси
инцизия на носа при възпалителни процеси
пункция и аспирация на максиларен синус

работно време
Понеделник
10:30-18:30
Вторник
13:00-19:30
Сряда
07:30-13:30
Четвъртък
13:00-19:30
Петък
07:30-13:30


Управител
Старша медсестра
Главен счетоводител
Регистратура
д-р Валерия Славова
Мария Манолова
Пенка Райкова
032 / 60 15 00
032 / 60 15 19
032 / 69 25 05
032 / 60 15 21
© Диагностично Консултативен Център VII Пловдив ЕООД 2013г. Всички права запазени.